Feb
03

Thông điệp Đức Mẹ ngày 2/2/2013

 

Thông điệp Mẹ ban tại Mễ Du ngày 2/2/2013 qua thị nhân Mirjana

 

“Các con yêu dấu,
 Tình yêu mang Mẹ tới với các con – tình yêu mà Mẹ mong muốn dạy các con cũng là – tình yêu thật; tình yêu mà Thánh Tử Mẹ đã tỏ cho các con khi Ngài chết trên thập giá trong tình yêu thương các con; tình yêu mà nó luôn sẵn sàng tha thứ và cầu xin sự tha thứ. Tình yêu của các con lớn lao thế nào? Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ thì tràn đau khổ khi tìm kiếm tình yêu trong lòng các con.  Các con chưa sẵn sàng trao hiến ý muốn mình cho Thánh Ý Chúa trong tình yêu. Các con không có thể giúp Mẹ mang những người chưa tới chỗ nhận biết tình yêu Thiên Chúa để nhận biết nó, bởi vì các con không có tình yêu thật. Hãy hiến dâng lòng mình cho Mẹ và Mẹ sẽ dẫn dắt các con.  Mẹ sẽ dạy các con để tha thứ, để yêu thương kẻ thù của các con và sống theo Thánh Tử Mẹ. Các con đừng lo sợ cho chính mình. Trong nỗi đau khổ Thánh Tử Mẹ không quên những người Ngài yêu thương. Mẹ sẽ ở cạnh các con. Mẹ sẽ cầu bầu Cha Trên Trời cho ánh sáng chân lý và tình yêu vĩnh cửu rọi sáng các con. Các con hãy cầu nguyện cho các chủ chiên để rồi qua sự ăn chay và cầu nguyện của các con các ngài có thể dẫn dắt các con trong yêu thương. Cám ơn các con”.

Message to Mirjana on February 2, 2013

 “Dear My children;
 love is bringing me to you – the love which I desire to teach you also – real love; the love which my Son showed you when He died on the Cross out of love for you; the love which is always ready to forgive and to ask for forgiveness. How great is your love?My motherly heart is sorrowful as it searches for love in your hearts. You are not ready to submit your will to God’s will out of love. You cannot help me to have those who have not come to know God’s love to come to know it, because you do not have real love.Consecrate your hearts to me and I will lead you. I will teach you to forgive, to love your enemies and to live according to my Son. Do not be afraid for yourselves. In afflictions my Son does not forget those who love. I will be beside you. I will implore the Heavenly Father for the light of eternal truth and love to illuminate you. Pray for your shepherds so that through your fasting and prayer they can lead you in love. Thank you”.

Speak Your Mind