Mar
15

Hiện tượng Quỷ nhập báo CHÚA SẮP QUANG LÂM


“Thời buổi đã mãn và Nước Thiên Chúa đã gần đến bên; Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Marcô 1/15)

“Nhưng nào có bao giờ Người đã từng nói cùng ai trong các Thiên Thần: Hãy ngự bên hữu Ta, chờ Ta đặt quân thù làm bệ chân ngươi. Hết thảy họ lại không phải là những thần phục dịch được sai đi giúp đáp vì phần ích những kẻ sẽ thừa hưởng ơn cứu rỗi đó sao?” (Do thái 1/13-14)
 
“Hãy nghiệm xét mọi sự; điều gì lành hãy giữ lấy!” (I Thessalonikê 5/21)
 
Lời Chúa là Ánh Sáng, là Sự Thật. Khi xét bất cứ điều gì mà đối chiếu với Lời Chúa mà xét thì chẳng hề sai.
—†—
 
 •Hoặc xem từng phần: Tại đây

♥†♥ 

Hiện tượng Quỷ nhập một số người báo: 

CHÚA SẮP QUANG LÂM 

Phần đầu do chính tướng quỷ Lu-xi-phe bắt buộc phải nói ra qua chị Maria Phạm Thị Hằng ngày 24/02/2013 tại giáo xứ Nghĩa Dục – giáo phận Bùi Chu – Nam Định – rất mới!! Trong đó Quỷ có nói biến cố mới nhất về việc Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI sẽ và đã được cất giấu! 

 

Phần 1 và 2 tiếp theo là ở khu vực miền Nam, cũng là một linh hồn bị trầm luân nhập vào chị Anna – Rosa Xinh để cảnh báo về việc CHÚA SẮP QUANG LÂM. Đặc biệt về tối tăm 3 ngày 3 đêm!     

♥†♥  

Xin tải về bài giảng của tôi tớ CHÚA -Giuse Hải Đăng: tại đây
•Nội dung: Chuẩn bị gì khi Giáo Hoàng mới lên ngôi – Hãy nghiệm xét mọi sự – Về việc trừ quỷ – Rẩy nước Phép đúng cách.

♥†♥ 

*Xin lưu ý: THỜI GIỜ ĐÃ CẠN KIỆT.
 
Mong anh chị em xem nghiêm túc, xem đi xem lại và giới thiệu cho nhau, nhất là các anh chị em trong cùng gia đình đức tin.
Và nhất là cho những người nào anh chị em thấy khô khan, chai đá… 
Ai cần bản DVD xin gửi email về: anhcau@gmail.com
 
Xin Chúa Kitô chúc lành cho anh chị em!
—†—

“Giêsu. Maria. Giuse. con Mến Yêu, xin cứu rỗi các Linh Hồn”. 

♥†♥ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc thế giới, xin cầu cho con, gia đình con, những người vô tín vô thần, các Linh Hồn và toàn thế giới ♥†♥ 

Speak Your Mind